pAuse Video
Jean Paul Gaultier
Dior Alain Delon
Dior Johnny Depp
pLay Video

ຄຮີດສມັດ ~ Noël ~ Christmas 2016
Petit Papa Noel
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N'oublies pas mon petit soulier...

Santa Claus
When you come down from heaven
With thousands of toys
Do not forget my little shoe...

Noël est le nom d'une fête célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre ainsi que le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth.
ວັນຄຣິດສະມາດ ເປັນຊື່ຂອງເທສະການສະເຫຼີມສະຫຼອງແຕ່ລະປີ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃນຕອນກາງຄືນຂອງ 24 ເດືອນທັນວາຫາ 25 ແລະ 25 ຫມົດ​ມື້. ໃນຖານະເປັນງານບຸນ ຄຣີສຈຽນ, ແມ່ນວັນເກີດຂອງ ພຣະເຢຊູ ແຫ່ງນາຊາເຣັດ.
Christmas is the name of a festival celebrated every year, mostly in the night of December 24 to 25 and 25 all day. As a Christian festival, it commemorates the birth of Jesus of Nazareth.


ເວລາທີ່ໂລກ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີໃຫມ່ ສາກົນ

Quand le monde célèbre le fameux réveillon du Nouvel An

When The World Celebrate The Famous New Year's Eve 2017.

Chaque année, Quand l'horloge se rapproche de minuit du 31 Décembre, les yeux du monde entier se tournent vers les lumières éblouissantes et de l'énergie animée de Times Square et Paris.
ໃນແຕ່ລະປີ ເວລາໃກ້ຈະຮອດທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ່ 31 ເດືອນທັນວາ, ສາຍຕາທົ່ວໂລກ ໃດ້ແນມມອງເບີ່ງ ຄວາມງົດງາມ ແສງໄຟ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຄຶກຄັກ ຂອງ Times Square & Paris.
Every year as the clock nears midnight on December 31st, the eyes of the world turn once more to the dazzling lights and bustling energy of Times Square.Idées cadeaux pour Noël - ແນວຄວາມຄິດ ຂອງຄວນ ສໍາລັບ ວັນຄຣິດສະມາດ - Gift Ideas for Christmas

Idées repas pour Fêtes - ແນວຄວາມຄິດ - Some Ideas for Festivalປີໄໝ່ຈີນ ຫານຸມານໄຟ ~ Nouvel An Chinois ~ Chinese New Year 8 02 2016
La date du Nouvel An chinois en 2016 est le 8 Février. Ceci est l'Année du Singe de Feu. Le HOU Feu (火 猴), le feu est le troisième des dix troncs célestes et 猴 HOU (Monkey) est le neuvième des douze branches terrestres.
The date for the Chinese New Year in 2016 is February 8th. This is The Year of the Fire Monkey. It is the Fire Hóu (火 猴) year of the Fire Monkey. Fire is the third of the ten celestial stems and 猴 Hóu (Monkey) is the ninth of the twelve terrestrial branches.

ເວລາຈີນລຸກຂືນ ໂລກຈະວັ່ນ
Quand la Chine s'éveillera... le monde tremblera(1973 Edition Fayard). Alain Peyrefitte
Sa thèse principale est que compte-tenu de la taille et la croissance de la population chinoise, elle finira inexorablement par s'imposer au reste du monde dès qu'elle maîtrisera une technologie suffisante.


ວັນສາກົນຂອງແມ່ຍີງ 08 03 2016 ~
La Journée internationale des femmes
The International Women's Day

Pendant la guerre de nombreuses femmes ont rejoint les rangs de la Résistance. On doit reconnaître enfin aux femmes leur pleine responsabilité de citoyennes. Dédiée aux femmes lao dans la résistance pendant la 2nd guerre d'Indochine (1964 - 1973). La vidéo( la pluie du diable ) retrace l'histoire du Laos qui est devenu entre 1962 et 1975 le pays le plus bombardé de l’histoire de l’humanité (au nombre de bombes par habitants). Dans le cadre d’une guerre “camouflée” qui reste encore un tabou outre-atlantique, l’armée américaine déversa plus de 250 millions de bombes, une arme monstrueuse inventée pour recouvrir le plus de surface possible d’engins explosifs antipersonnels.
ໃນວັນສາກົນຂອງແມ່ຍີງທີ 8 ມີນາ 2016 ນີ້ສວຍໂອກາດໃວ້ອາໄລໃຫ້ກຽດແດ່ ທ່ານຍີງທຸກໆຄົນ ໂດຍສເພາະ ຍີງລາວ ຍີງໜູ່ມລາວສາວ ກອງຫຼອນ ແຫ່ງກອງລ້ອຍ ສິບສອງມີລີແປດ.


ທ່ານນາງ Christine Lagarde ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ 15 03 2016 ~
Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) visite le Lao P.D.R.
Ms. Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) visit Lao P.D.R.

Vidéo à droite à l' Ambassade de France au Laos, des élèves du Lycée française Josué-Hoffet ont interprété la Marseillaise lors de la réception donnée à la Résidence de France au Vientiane Laos.


ປີໃຫມ່ ລາວ ~ Nouvel An Lao ~ Lao New Year 13 04 2017-2560
Festival d'eau dans les différentes parties de l'Asie du Sud Est( Cambodge, Laos, Myanmar, Thai, Yunnan-Chine ). Nouvel An Lao dure au moins 3 jours. Un peu similaire à Songkran thai mais plus doux. Le rituel commence le matin après avoir vêtu les plus beaux habits. Des gens lao font le bain au Bouddha dans les temples avec de l'eau parfumée et des fleurs. L'eau représente la chance de repartir à neuf et plus particulièrement associée à la chance. L'eau symbolise la beauté et l’éclat, la vitalité qui permet aux plantes de pousser et la vie d'exister. L'eau est au centre de la fête.

ປະຫວັດ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ແຫ່ນາງສັງຂານ. ນາງສັງຂານ ຂີ່ສັດພາຫະນະຂອງຕົນ ໄປແຫ່ເອົາຫົວພໍ່ອອກຈາກຖ້ຳ ເພື່ອຫົດສົງ ສວ່າຍລ້າງ ດ້ວຍນ້ຳອົບນ້ຳຫອມໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປໄວ້ບ່ອນເກົ່າ ຍ້ອນແນວນັ້ນເອງ ເມື່ອຮອດກຸດສົງການປີໃຫມ່ ແຕ່ລະປີ ປະຊາຊົນລາວພວກເຮົາຈິ່ງ ເອົານ້ຳອົບ ນ້ຳຫອມ ຫລື ນ້ຳດອກໄມ້ ໄປຫົດສົງພະພຸດທະຮູບ, ຫົດສົງ ພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ ຄູບາອາຈານ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນຝູງ ເພື່ອຄວາມເປັນສິລິມົງຄຸນ ສືບຕໍ່ກັນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

The Water Festival in different parts of Southeast Asia(Cambodia, Laos, Myanmar, Thai, Yunnan-China). Lao New Year last for at least 3 days. A bit similar to Thai Songkran but more gentle. The ritual begins the morning after vetis the best clothes. Lao people bath Buddha icons in the temples with scented water and flowers. Water symbolizes beauty and radiance, vitality that allows plants to grow and life to exist and is the center of the party.
Lao New Year 13 04 2016-2559ວັນແຮງງານ 01 05 2016
La fête de travail
Labor Day or May Day

Dans les villes tout autour du monde, hier, les gens sont descendus dans les rues pour les manifestations du premier mai, ont fait entendre leur voix de Jakarta à Berlin, et de Lagos à Seattle. Certains rassemblements sont devenus violents. Recueillies ici sont des scènes d'hier, jour de mai, comme cela est arrivé à travers le globe.
In cities around the world yesterday, people took to the streets for demonstrations on May 1, have made their voices heard Jakarta to Berlin, and from Lagos to Seattle. Some rallies turned violent. Collected here are scenes of yesterday, May Day, as happened across the globe.

ສຸຸຸຸກສັນວັນມານດາ

Bonne fête à toutes les mamans (France May 29 2016)

Happy Mother's Day To all Moms(May 08, 2016) !Que font les gens pour la fête des mères autour du monde ?
ເພີ່ນເຮັດແນວໃດສໍາລັບວັນຂອງແມ່ໃນທົ່ວໂລກ?
What do people do for Mother's Day around the world ?


Voyage au Laos ~ Lao Trip

Pour passer des vacances de rêves, découvrir le défi de la jungle exotique Lao et le budget qui va avec !
Voler au coeur de la jungle grâce aux tyroliennes. Zigzag en face des cascades. Profitez de la montgolfière au dessus de la jungle luxuriante au Laos. Faire le bain aux Elephants. Vouloir le faire ? Monter et faire baigner les éléphants. Un maison dans l'arbre ! Voler au coeur de la jungle grâce aux tyroliennes. On se jète brutalement dans le vide et on survole la jungle à vive allure. Apprécier le son et le sentiment d'être profondément dans la forêt avec les cris des gibbons

To spend a dream vacation, discover the challenge of exotic Lao jungle and the budget that goes with it! Flying in the heart of the jungle through the zip lines. Zigzag in front of the waterfalls. Enjoy the Hot air balloon over the lush and pristine jungle in Laos. Lao Elephant Bath. Want to do it ? Ride and bathe elephants.The Tree Top Explorer, a new jungle adventure in the mountains of Laos is blending fun with real nature experience.
ຄວາມງາມຂອງທັມມະຊາດ ແລະ ສິ່ງມະຫັດຈັນຂອງໂລກ.ໃນເວລາ ທີ່ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ກາຍ ເປັນສາເຫດຂອງໂລກ, ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າສີ່ງໄດທີ່ລະບົບ ອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ທໍາມະຊາດ
La beauté de la vie sauvage et les merveilles de la planète. A l'heure où l'environnement est devenu une cause mondiale, mieux comprendre les enjeux de notre éco-système et les dangers qui le menacent. ~ The beauty of wildlife and the wonders of the planet. At a time when the environment has become a global cause, better understand the challenges of our eco-system.ຝາກຄວາມໄວ້ອາໄລແດ່ ຮູບເງົາ ~ Hommage au film muet ~ Tribute to a silent film
Chang a silent film (1927)was directed by Merian C. Cooper and Ernest B. Schoedsack . Before creating their grand fantasy King Kong

Chang est un film muet(1927), a été réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack
Avant de créer leur grand film fantastique et imaginaire king Kong ,

Tsukimi the Moon Festival ~ Tsukimi la fête de la lune in Japan, China, Korea, Vietnam.
Histoire d'un vieux coupeur de bambou sans descendants, Taketori Monogatari ( le vieillard qui récolte le bambou ), trouve une mystérieuse plante de bambou reluisante. La coupant, il trouve à l’intérieur un bébé de la taille de son pouce.Histoire des Demoiselles Nang Sangkhane à l'occasion du Nouvel An Lao

Sept étudiantes d'Université Toulouse III - Paul Sabatier débarquaient au Laos pour tisser des liens d'amitiés, nouer une relation privilégiée avec des enfants du Laos.


Fête de la musique.
AC/DC.
Rolling Stones.
Street Art.
C C R .Collection Films Streaming
The Shining - Jack Nicholson
Hachi - Richard Geere
Cellular - Kim Basinger
The Ring - Le Cercle (1-2) ~ Noami Watts

ຮູບເງົາ - The Rocket 2013
The Rocket est un film australien écrit et réalisé par Kim Mordaunt et sorti en 2013. Il est sélectionné pour représenter l'Australie aux Oscars du cinéma 2014 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère.

The Rocket is a 2013 Australian drama film written and directed by Kim Mordaunt.


Lao songs.
Metallica Nimes.
Motley Crue.
The wonders of Planet
EURO FOOT 2016.L'histoire des artisans qui transforment le métal meurtrier en bijoux sur fond de guerre secrète au Laos.

The artisans produces accessories that tell stories and make a real impact. The Peacebomb jewelry is upcycled by artisans in Laos from War bombs and scrap.

Art Martial Lao - Dab - dans les pays du Sud Est AsiatiqueOrange W:
Orange FLU: