ໂຊກດີປີໄໜ່ - Bonne Année - 新年快乐 - chúc mừng năm mới - Happy New Year 2017 !


  我的好兄弟mv- 高进& 小沈阳 - ມູ່ດີ ມີ ສີແກ່ ຕົວ - un Bon ami comme un frère de coeur - Good friend as big Brother

  ແພງອ້າຍ - ຂັນແກ້ວ
  ເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງໂດຍ: ສູທາລີດ ກັນຍາວົງ

  ກຸຫຼາບປາກເຊ - ດາຣາດ ຈັນທະເສນ
  ເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງໂດຍ: ອ.ຈ. ເຈົ້າ ຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດທ໌

  ບໍ່ລືມວຽງຈັນ - ຂັນແກ້ວ
  ສູທະລີດ ກັນຍາວົງ

  ວຽງໃນຟັນ - ຂັນແກ້ວ
  ສູທະລີດ ກັນຍາວົງ

  ວີມານວຽງທອງ - ຂັນແກ້ວ
  ສູທະລີດ ກັນຍາວົງ

  ຊ່ຽງຮັກ - ຂັນແກ້ວ
  ເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງໂດຍ: ສຸດທິ​ ມິ່ງ​ຄຳ​ສວັດ - ງຽນວັນຮົວ

  ຕາມໃຈ - ຂັນແກ້ວ
  ເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງໂດຍ: ສຸດທິ​ ມິ່ງ​ຄຳ​ສວັດ - ງຽນວັນຮົວ

  ເມຣີ ຄຣີສມັສ - ຂັນແກ້ວ
  ເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງໂດຍ: ສູທາລີດ ກັນຍາວົງ

  ນ້ອງຍັງຄອຍ - ຂັນແກ້ວ
  ເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງໂດຍ: ອ.ຈ. ເຈົ້າ ຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດທ໌

  ຢາກໃຫ້ນ້ອງຮູ້ - ສີດທີພອນ
  ເນື້ອຮ້ອງແລະທຳນອງໂດຍ: ອ.ຈ. ເຈົ້າ ຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດທ໌

  ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ - ອຈ ຄໍາພູ ທະວີວັນ
  ອຈ ຄໍາພູ ທະວີວັນ

  ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ - ອຈ ຄໍາພູ ທະວີວັນ
  ອຈ ຄໍາພູ ທະວີວັນ

  最美大来宾小沈阳惊喜现身 当众抢杨坤饭碗

  Jingle Bell Rock - Jackie Le Hoa

  Nikolaz 重火力

  Donald Trump - rooster

  ປີໄໝ່ຈີນໄກ້ຈະຮອດແລ້ວ ປີນີ້ແມ່ນປີໄກ່ຜູ້ ເພື່ອໃຫ້ກຽດແດ່ ທ່ານ ປາທານນາທີ່ບໍ່ດີ ຂອງ ສຫາຣັດ ອາເມຣີກາ ທ່ານ ໂດນານ ຕຼັມ ປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ ເມືອງ ຊັນຊີ(Shanxi)ໃດ້ປັ້ນຮູບ ໄກ່ ຄ້າຍເໝືອນ ທ່ານ ໂດນານ ຕຼັມ ເພື່ອຕ້ອນລັບປີໄໝ່ຈີນ
  ເພາະ ທ່ານ ໂດນານ ຕຼັມ ມັກໄປຕຼັມຮະຕັມຮາມ ຢາກໄປຕັມກັບ ມັງກອນໄຫຍ່(ຈີນ) ທັງໆ ທີ່ຮູ້ຢູ່ແລ້ວ ເຄີຍໄປຕຼັມກັບ ມັງກອນນ້ອຍ (ວຽດນາມ) ກະຍັງຖີ້ມແຂ້ວປະໄວ້ເປັນທີ່ລະລືກ
  ໄກ່ຜູ້ໄຟ ແມ່ນສັດ ອັນດັບທີ ສິບ ຂອງສັດທັງຫມົດໃນ ປະທີທີນ ຈີນ. ໄກ່ຜູ້ໄຟ ເປັນສັດທີ່ສະຫລາດ ປຽບທຽບກັບບຸກຄົນທີ່ ມີຮູບພາບສໍາຄັນ. ໄກ່ຜູ້ໄຟ ມັກໃຊ້ເວລາຢ່າງຫຼາຍ ຂອງການໃຊ້ເວລາເຮັດ ໃຫ້ຕົນເອງຊອກຫາທີ່ດີ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ການວາງແຜນກິດຈະການ. ໄກ່ຜູ້ໄຟ ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ດຸຫມັ່ນແລະມີແຮງຈູງໃຈ. ໄກ່ຜູ້ໄຟ ມີຄວາມສາມາດ ຫຼາຍຢ່າງ ກ່ວາສັດປະເພດອື່ນໆໃນ ປະທີທີນ ຈີນ. ລັກຊະນະ ໄກ່ຜູ້ໄຟ(ຍິງ) ບໍ່ຄ່ອຍເວົ້າໂອ້ອວດ. ມີພະລັງໃຈ ໃນການ ຍົກເວັ້ນ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນ ສັມນານ ໃນວຽກການສໍາຄັນ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານການສຶກສາ

  Le nouvel an chinois s'approche. Les chinois de la ville Shanxi ont créé une statue de coq géant avec une coiffure de Donald Trump pour accueillir la Nouvelle Année du coq puisque Donald Trump aime bien des insultes. Il s'en prend à tout le monde. Mais qu'il ne vienne pas se prendre ou chahuter avec le Big dragon(chine) en sachant déjà qu'ils se sont cassés les dents et laissé les dents en souvenir chez le petit frère dragon(Vietnam)
  Le coq est le dixième de tous les animaux du zodiaque chinois. Le coq est un animal intelligent qui est souvent comparé à une personne intelligente. L'image est importante pour le coq de feu. Il passe beaucoup de temps à se faire paraître bon, le faisant paraître simple. Il est un organisateur social brillant qui aime planifier des fêtes et des rassemblements. Ces coqs font de grands leaders, qui sont créatifs, diligents et motivés. Vocations probables pour les personnes coq de feu: Les coqs sont plus motivés que tout autre animal dans le zodiaque chinois. Ils sont multi-talentueux. Les femmes de coq sont consacrées au devoir et se vantent rarement. Elles ont une vitalité et une patience exceptionnelle et font bien dans les emplois exigeant la prudence et la flexibilité, comme le travail social et l'enseignement.

  The Chinese New Year is approaching. The Chinese of Shanxi City have created a giant cock statue with A Donald Trump hairstyle to welcome the New Year of the Rooster since Donald Trump like the insults. He attacks everybody. But do not come to attack or heckle with the Big Dragon (China) knowing already That they broke their teeth(undergo a failure)for memories in the homeland of the little dragon brother (Vietnam).
  The rooster ranks tenth of all the animals in the Chinese zodiac. The rooster is a clever animal who is frequently compared to a smart person.  Image is all important to the Fire Rooster, he spends a lot of time making himself look good, making him appear vain. He is a brilliant social organizer who loves to plan parties and gatherings. These Roosters make great leaders, who are creative, diligent and motivated. Likely Vocations for Rooster people: Roosters are more motivated than any other animal in the Chinese Zodiac. They are multi-talented.  Rooster women are devoted to duty and seldom boast. They have exceptional vitality and patience and do well in jobs requiring carefulness and flexibility, like social work and teaching.
  ລີງ ມີ ສຕິປັນຍາໃສ, ສະຫລາດແລະມີບຸກຄະລິກສະນະແມ່ເຫຼັກ ... ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເກີດໃນປີ ລີງ.
  Le 7 février 2016, c'est le Nouvel an chinois. Cette fois, c'est sous le signe du singe, symbole de lucidité, mais aussi d'un très grand charme. Un grand nombre de festivités seront au programme du Nouvel an chinois pour l'année 2016 à Paris, qui est aussi célébré par d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam (avec la fête du Têt), le Laos ou encore la Corée du Sud.
  A Paris, où vit une importante communauté asiatique, le Nouvel an chinois retentit sur plusieurs jours et dans plusieurs quartiers, rythmé par les défilés et les nombreux événements culturels organisés en marge des festivités. A Time Out Paris, pour suivre ces manifestations mais aussi pour mieux en comprendre les traditions. Et évidemment, on vous a sélectionné toute une liste de petits restaurants, chinois, vietnamiens et lao pour déguster le printemps.

  ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມ ສີລາປະ ລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.

  Orange F: Orange W: