ນັບຖອຍຫລັງ ປີໃຫມ່ ລາວ

倒计时到老挝新年


pAuse Video
..Volume
.... Volume
..... Volume
pLay Video

Compte à rebours
Countdown To Lao New Year

ນັບຖອຍຫລັງຮອດ ປີໃຫມ່ ລາວ - ຂະເມນ - ມຽນມ້າ - ໃດຢູນນານ - ໄທ 2017