ຊູກີມີ ແມ່ນບູນ ສະຫຼອງດວງຈັນ ຍາມລະດູ ໃບໄມ້ລົ່ນ ຂອງ ປະເທດ ຍີ່ປູ່ນ

ປະເທດ ຍີ່ປູ່ນ ຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີ ທີ່ສະຫຼອງ ງານບູນດວງຈັນ ຍາມລະດູ ໃບໄມ້ລົ່ນ ແຕ່ ຊູກີມີ ແມ່ນບູນ ສະຫຼອງດວງຈັນ ຍາມລະດູ ໃບໄມ້ລົ່ນ ຂອງ ປະເທດ ຍີ່ປູ່ນ
ມີນິທານ ເລື້ອງ ຄົນຕັດ ໄມ້ໄຜ່ ຜູ້ນື່ງ ມີຊື່ວ່າ ຕາເກໂຕຣີ ໂມໂນງາຕາຣີ ຢູ່ກັັບເມັຍ ມາດົນນານແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີລູກ. ມື້ນື່ງ ເລົາເຫັນ ໄມ້ໄຜ່ຕົ້ນນື່ງ ມີແສງສະວ່າງເຫຼື້ອມໃສ(ເໝືອນແມງຫີງຫ້ອຍ). ຊ່າງຕັດໄມ້ ຕາເກໂຕຣີ ກໍໃດ້ລົງມື ຕັດ ແລ້ວ ເຫັນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ໂຕສໍ່າ ນີ້ວໂປ້ມື ມີຄວາມງາມ ແລະ ໜ້າຮັກທີ່ສູດ ຈົນບໍ່ມີຄວາມ ປຽບທຽບໃດ້. ຊ່າງຕັດໄມ້ ກາເຕໂງຣີ ພ້ອມດ້ວຍ ພັນລະຍາ ກໍໃດ້ນໍາເອົາ ມາລ້ຽງເປັນລູກ ແລະ ຕັ້ງໃສ່ຊື່ໃຫ້ ກາກູຢາ-ຮີມ|Kaguya-hime(ນາງຟ້າ ເຫຼື້ອມໃສ ). ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ເລົາຕັດໄມ້ໄຜ່ ພໍ້ທອງຄໍາຢູ່ ໃນໄມ້ໄຜ່ . ເລົາໄດ້ກາຍເປັນ ເສດຖີຜູ້ອຸດົມສົມບູນ, ແລະ ກາກູຢາ-ຮີມ ຈະເລີນເຕີບໂຕຈາກເດັກຍິງ ເປັນນາງສາວ ທີ່ ສວຍງາມ ທີ່ສຸດ. ໃນຄັ້ງທໍາອິດ ກາເຕໂງຣີ-Taketori Monogatari ພະຍາຍາມເຊື່ອງ ຈາກຄົນອື່ນ, ແຕ່ໃນເວລາທີ່ຂ່າວຂອງຄວາມງາມຂອງນາງແຜ່ຂະຫຍາຍ. ທ້າຍສຸດ, ເຈົ້າຊາຍ ຫ້າອົງ ມາບ້ານ ກາເຕໂງຣີ-Taketori ເພື່ອ ຂໍ ແຕ່ງງານ ກັບ ກາກູຢາ-Kaguya-hime. 5 ເຈົ້າຊາຍ ສເນີ ໃຫ້ ກາເຕໂງຣີ-Taketori ຂໍໃຫ້ ກາກູຢາ-Kaguya-hime ເລືອກ ເອົາລະຫວ່າງ ເຈົ້າຊາຍ 5 ອົງ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ກາກູຢາ-Kaguya-hime ຈື່ງຕອບໃຫ້ 5 ເຈົ້າຊາຍວ່າ. ນາງ ຈະແຕ່ງງານ ກັບ ຜູ້ທີ່ສາມາດເອົາ ຄວາມຕ້ອງການ ມາໃຫ້ນາງ ຕາມຈຸດປະສົງ.
- ອົງທໍາອິດ ຕ້ອງນໍາເອົາ ໂຖປັດສະວະ(ເຮັດດ້ວຍຫີນ) ທີ່ໃຊ້ໂດຍ ພະພຸດທະເຈົ້າ ໃນຂະນະ ທີ່ ເພີ່ນ ໃສ່ບາດ;
- ອົງທີສອງ, ເຄື່ອງເອ້ເພັດພອຍ ຂອງເກາະ ຮາຍາ;
- ອົງທີສາມ, ເຄື່ອງນຸ່ງສີ້ນ ຂອງ ຫນູ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ອາໃສຢູ່ໃນພູເຂົາ ປະເທດ ຈີນ;
- ອົງທີສີ່, ເປັນເພັດສີສັນ ຂ້ອງຄໍ ຂອງມັງກອນ;
- ອົງທີຫ້າ ຫອຍ ເກິດ ຈາກ ນົກແອ່ນ

ຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນພາຣະກິດ ທີ່ອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໃດ້. ເຈົ້າຊາຍອົງທໍາອິດ ກັບຄືນມາດ້ວຍ ໂຖປັດສະວະ ທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດ, ແຕ່ ກາກູຢາ-Kaguya-hime ຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນ ຂອງຈີງ ເພາະບໍ່ມີສ່ອງແສງດ້ວຍແສງສັກສິດ.

ສອງເຈົ້າຊາຍ ກັບມາ ພ້ອມດ້ວຍ ຂອງປອມ. ຕົກລອບ.

ເຈົ້າຊາຍ ອົງທີສີ່ ຍອມຖອຍ ເພາະຖືກພະຍຸຕໍ່ຕ້ານ

ເຈົ້າຊາຍ ອົງທີຫ້າ ເສຍຊີວິດ ເວລາຈະເອົາເຄື່ອງ

ຕໍ່ມາມີ ເຈົ້າຊາຍອານາຈັກ ຍີ່ປູ່ນ ຊື່ວ່າ ມີກາໂດ-Mikado ມາຢ້ຽມຢາມ ກາກູຢາ-Kaguya-hime ແລະ ຫຼົງມັກ, ຂໍແຕ່ງງານ. ທັ່ງໆທີ່ ເຈົ້າຊາຍອານາຈັກ ບໍ່ໃດ້ລັບພາຣະກິດ ຈາກ ກາກູຢາ-Kaguya-hime ແຕ່ ນາງປະຕິເສດ, ນາງຕອບ ເຈົ້າຊາຍວ່າ: ນາງບໍ່ແມ່ນ ມານູດຢູ່ໂລກນີ້ ແລະ ອາດຈະໄປຢູ່ ຣາຊວັງ ກັບ ເຈົ້າຊາຍບໍ່ໄດ້. ແຕ່ ນາງ ຍັງມີການຕິດຕໍ່ ກັບ ເຈົ້າຊາຍ ຈັກກະວານ ຢ່າງດີ ແລະ ປະຕິເສດ ທູກໆຄັ້ງ ໃນການແຕ່ງງານ ຈົນຮອດ...ເຖີງລະດູຮ້ອນປີນື່ງ ເມື່ອຮອດ ຍາມເດືອນເຕັມດວງ ນາງ ມີຄວາມໂສກເສົ້າ ເຫົງາ ເມື່ອ ແນມເບີ່ງ ດວງພະຈັນ ເຮັດໄຫ້ນາງ ໄຫ້ເຕັມໄປ ດ້ວຍນໍ້າຕາ ແຜ່ໄຫຼ ແລະ ເຮັດໄຫ້ຄວາມເປັນຮ່ວງ ຂອງຜູ້ ເປັນພໍ່ແມ່ລ້ຽງ ແລະ ນາງ ຈື່ງອະທິບາຍ ວ່າ ນາງ ບໍ່ແມ່ນ ມະນູດ ຢູ່ໂລກນີ້ ນາງ ຖືກສົ່ງມາລີ້ໄພ ສົງຄາມ ທີ່ ໂລກ ສະຫວັນດວງພະຈັນ. ມື້ກັບດວງພະຈັນ ຂອງ ນາງໄກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ ເຈົ້າຊາຍ ຈັກກະວານ ຍີ່ປູ່ນ ຈື່ງໄດ້ສົ່ງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ມາປົກປ້ອງບ້ານ ຂອງນາງ ເພື່ອປົກປ້ອງນາງ ຈາກປະຊາຊົນຂອງ ຈັກກະວານ ວົງເດືອນ. ແຕ່ ໃນເວລາ ທີ່ສະຖານທູດ ຂອງໂລກຊົນ ສະຫວັນ ວົງເດືອນ ມາຮອດ ຢູ່ປະຕູບ້ານ ຂອງ ກາເຕໂງຣີ-Taketori, ເຮັດໄຫ້ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ມີສາຍຕາຕົກ ດ້ວຍ ແສງ ແປກປະຫຼາດ. ກາກູຢາ-Kaguya-hime ໃດ້ສເນີວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່ານາງຮັກໂລກນີ້ ຢ່າງສູງສົ່ງ ແຕ່ ນາງຕ້ອງກັບຄືນໄປຫາ ບ້ານດວງຈັນ ຂອງຕົນເອງ. ນາງ ຂຽນ ຄໍາສັບ ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມ ໂສກເສົ້າ ແລະ ຄວາມ ຮັກ ຕໍ່ ພໍ່ແມ່ ແລະ ເຈົ້າຊາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນນາງ ປະສີ້ນ ໃຫ້ ພໍ່ແມ່ ເປັນເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ. ນາງ ດື່ມນໍ້າອະມະຕະ ນ້ອຍນື່ງ, ນາງ ຝາກ ກ່ອງ ນໍ້າອະມະຕະ ຕິດ ກັບຫນັງສື, ກັບ ນາຍຕໍາແຫນ່ງ, ສົ່ງໃຫ້ ເຈົ້າຊາຍອານາຈັກ. ເວລາທີ່ນາງ ມອບ ຈົດໝາຍ ໃຫ້ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຂອງ ເຈົ້າຊາຍ, ເພີ່ນກໍປ່ຽນເຄື່ອງ ນຸ່ງຂົນປີກນົກ ຊູດນູ່ງຂອງ ດວງພະຈັນ ໃຫ້ນາງ. ຄວາມທຸກ ຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ຄວາມອົດທົນ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ໂລກ ຈະຫາຍໄປ. ຈັກກະວານ ສະຫວັນ ໄດ້ນໍາເອົາ ກາກູຢາ-Kaguya-hime ກັບ ບ້ານ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ເຕັມໃຈຂອງນາງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ລ້ຽງ ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າຕາ ຮ້ອງໄຫ້ແຜ່ໄຫຼ... ພໍ່ແມ່ລ້ຽງໄດ້ ລັບຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ກາຍເປັນຄົນເຈັບປ່ວຽ. ໜ່ວຍຄວາມປອດໄພ ກັບຄືນ ຫາຕໍາແຫນ່ງ ກັບສິ່ງທີ່ ກາກູຢາKaguya-hime ຝາກໄວ້ໃຫ້ ແລະ ລາຍງານ ສາເຫດ ທີ່ຜ່ານມາ ໄຫ້ແກ່ ເຈົ້າຊາຍອານາຈັກ ມີກາໂດ-Mikado. ເຈົ້າຊາຍອານາຈັກ ມີກາໂດ ອ່ານ ຈົດໝາຍ ຂອງ ກາກູຢາ-Kaguya-hime ມີຄວາມສອື້ນ. ເຈົ້າຊາຍອານາຈັກ ມີກາໂດ ຖາມ ຜູ້ຮັບໃຊ້ ອານາຈັກ ວ່າ ແມ່ນ ພູເຂົາ ຢູ່ໃສ ທີ່ສູງ ທີ່ສຸດ ໃກ້ກັບສະຫວັນ; ຫນຶ່ງໃນພວກເຂົາຕອບ: ພູສູງ ຂອງແຂວງ ຊູຣູງາSuruga. ເຈົ້າຊາຍ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ກອງທັບອານາຈັກ ເອົາຫນັງສື ໄປເທິງ ຈອມພູ ແລະ ຈູດເຜົາ, ຫວັງວ່າ ຂໍ້ຄວາມ ຈະ ໄປເຖິງເຈົ້າຍິງ ຢູ່ ສະຫວັນ. ກອງທັບອານາຈັກ ຖືກສັ່ງໃຫ້ເຜົາ ກ່ອງນໍ້າ ນໍ້າອະມະຕະ(ຢູ່ຈົນບໍ່ມີວັນຕາຍ) ເພາະ ເຈົ້າຊາຍ ມີກາໂດ-Mikado ບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ຈະມີຊີວິດ ຕະຫຼອດໄປ ໂດຍ ບໍ່ມີ ຄວາມສາມາດ ເຫັນ ກາກູຢາ-Kaguya-hime. ຄໍາບູລານເພີ່ນກ່າວໄວ້ວ່າ "ອະມະຕະ - ບໍ່ມີວັນຕາຍ", fushi ຫຼື fuji, ໄດ້ກາຍເປັນຊື່ ຂອງພູ, Mount FUJI. ເພີ່ນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ kanji ຂອງ ພູ, ໄດ້ ຕົວຈິງແລ້ວ(ພູທີ່ເຕັມ ໄປດ້ວຍ ທະຫານ ຂອງ ກອງທັບອານາຈັກ ທີ່ປີນຂື້ນພູ ຕາມ ຄໍາສັ່ງ ຂອງ ເຈົ້າຊາຍອານາຈັກ-Emporor). ແລະ ເພີ່ນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ (ຄວນໄຟ ອອກຈາກ ພູ ຟູຊີ ແມ່ນ ເວລາ ເພີ່ນຈູດ ຈົດໝາດ ແລະ ກ່ອງນໍ້າ ນໍ້າອະມະຕະ ຂອງ ເຈົ້າຍິງ ກາກູຢາ-Kaguya-hime).

ຂຽນ ແປ ຜິດພາດ ຂໍອາໄພ ທ່ານ ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ເດີ ຂອບໃຈ...
Tsukimi la fête de la lune au Japon, Chine, Corée.

Tsukimi la Fête de la mi-automne ou fête de la lune littéralement (la contemplation de la lune ), également appelé le soir du 15 du 8e mois au Japon : Tsukimi, en Chine: Zhōng qiū jié, en Corée : Chuseok. mais son origine est chinoise. Le conte du coupeur de bambou Taketori Monogatari également connu sous le nom de la Princesse Kaguya Hime. Un jour un vieux coupeur de bambou sans descendants, Taketori Monogatari ( le vieillard qui récolte le bambou ), trouve une mystérieuse plante de bambou reluisante. La coupant, il trouve à l’intérieur un bébé de la taille de son pouce. Heureux de trouver une si belle petite fille, lui et sa femme l’élèvent comme si elle était leur propre enfant, l’appelant Kaguya-hime ( princesse lumineuse ). Depuis, quand il coupe un bambou il trouve une pépite d’or. Il devient vite riche, et Kaguya-hime grandit d’un bébé minuscule à une femme de taille normale et de beauté resplendissante. Au début Taketori Monogatari essaie de la cacher des autres, mais avec le temps les nouvelles de sa beauté se répandent. Finalement, cinq princes viennent chez Taketori no Okina pour demander Kaguya-hime en mariage. Ces princes convainquent Taketori Monogatari de demander à la réticente Kaguya-hime de choisir parmi eux. Pour ce faire, Kaguya-hime donne des tâches impossibles aux princes. Elle épousera celui qui peut lui apporter un objet précis. La même nuit, Taketori-no-Okina dit à chacun des cinq princes ce qu’ils doivent rapporter.

- Le premier doit rapporter le bol en pierre utilisé par le Bouddha pendant qu’il mendiait;
- le second, une branche à joyaux de l’île de Hôrai;
- le troisième, la robe légendaire du rat qui habite une montagne de Chine;
- le quatrième, un joyau coloré du cou d’un dragon;
- et le cinquième, le coquillage cauri né d’une hirondelle.

Se rendant compte que la tâche était impossible, le premier prince revient avec un bol très cher, mais Kaguya-hime se rend compte de sa supercherie quand elle voit que le bol ne luit pas d’une lueur sainte.
Deux autres princes essaient également de la tromper avec des faux et échouent.
Le quatrième renonce pendant un orage,
et le cinquième meurt en essayant de prendre l’objet.
Ensuite, l’empereur du Japon, Mikado, vient voir l’étrangement belle Kaguya-hime et en tombe amoureux ; il propose de l’épouser. Bien qu’il ne soit pas soumis aux tâches impossibles des princes, Kaguya-hime refuse sa demande en mariage, lui disant qu’elle n’est pas de ce pays et ne peut donc pas aller au palais avec lui. Elle reste en contact avec l’empereur mais continue à refuser ses demandes de mariage. Cet été-là, elle pleure à chaque fois qu’elle voit la pleine lune. Elle n’est pas capable de dire à ses parents adoptifs ce qui ne va pas, malgré tout leur amour pour elle. Son comportement devient de plus en plus erratique jusqu’à ce qu’elle révèle qu’elle n’est pas de ce monde et qu’elle doit retourner parmi les siens sur la Lune. Dans certaines versions du conte elle fut envoyée sur Terre comme punition temporaire pour un crime qu’elle aurait commis, tandis que dans d’autres elle y fut envoyée pour la maintenir en sécurité pendant une guerre céleste. Le jour de son retour approchant, l’empereur envoie des gardes patrouiller autour de chez elle pour la protéger du peuple de la Lune, mais quand une ambassade d’ êtres célestes arrive à la porte de la maison de Taketori Monogatari, les gardes sont aveuglés par une étrange lumière. Kaguya-hime annonce que, bien qu’elle aime ses amis sur Terre, elle doit retourner sur la Lune avec les siens. Elle écrit des mots tristes pleins de regrets à ses parents et à l’empereur, puis donne à ses parents sa robe en souvenir. Elle goûte un peu d’élixir d’immortalité, l’attache à sa lettre à l’empereur, et le donne à un garde. En la lui donnant, on lui met une robe de plumes et toute sa tristesse et compassion pour le peuple de la Terre disparaît. Son entourage céleste ramène Kaguya-hime à Tsuki Monogatari contre son gré, laissant ses parents adoptifs en pleurs. Ses parents adoptifs deviennent très tristes et tombent bientôt malades. Le garde retourne chez l’empereur avec les objets que Kaguya-hime lui a laissé dans son dernier acte mortel et raconte ce qui s’est passé. L’empereur lit sa lettre et en est ému. Il demande à ses domestiques quel est le mont le plus près du Ciel ; l’un d’eux répond le Grand Mont de la province de Suruga. L’empereur ordonne à ses hommes d’apporter la lettre au sommet du mont et l’y incinérer, avec l’espoir que son message parviendrait à la princesse lointaine. Les hommes sont aussi commandés de brûler le pot d’élixir d’immortalité parce qu’il ne désire pas vivre éternellement sans pouvoir la voir. La légende dit que le mot pour « immortalité », fushi ou fuji, devint le nom de la montagne, le mont FUJI. Il est dit aussi que les kanji du mont, littéralement (montagne abondante en guerriers), dérive de l’armée de l’empereur gravissant le mont pour faire ce qu’il avait commandé. Il est dit que la fumée de l’incinération des objets continue aujourd’hui (bien que le mont FUJI ne soit plus aussi actif de nos jours).
Tsukimi the Moon Festival in Japan, China, Korea.

Tsukimi the Feast of Mid-Autumn or Moon Festival literally (contemplation of the moon), also called the evening of the 15th of the 8th month in Japan: Tsukimi, China: Zhong Qiu jié, Korea: Chuseok. But its origin is Chinese. The Tale of the Bamboo Cutter Taketori Monogatari also known as Princess Kaguya Hime. One day, while walking in the bamboo forest, an old, childless bamboo cutter called Taketori Monogatari (the Old Man who Harvests Bamboo) came across a mysterious, shining stalk of bamboo. After cutting it open, he found inside it an infant the size of his thumb. He rejoiced to find such a beautiful girl and took her home. He and his wife raised her as their own child and named her Kaguya-hime accurately, Nayotake-no-Kaguya-hime "princess of flexible bamboos scattering light"). Thereafter, Taketori Monogatari found that whenever he cut down a stalk of bamboo, inside would be a small nugget of gold. Soon he became rich. Kaguya-hime grew from a small baby into a woman of ordinary size and extraordinary beauty. At first, Taketori Monogatari tried to keep her away from outsiders, but over time the news of her beauty spread. Eventually, five princes came to Taketori Monogatari's residence to ask for Kaguya-hime's hand in marriage. The princes eventually persuaded Taketori Monogatari to tell a reluctant Kaguya-hime to choose from among them. Kaguya-hime concocted impossible tasks for the princes, agreeing to marry the one who managed to bring her his specified item. That night, Taketori Monogatari told the five princes what each must bring.
- The first was told to bring her the stone begging bowl of the Buddha from India,
- the second a jeweled branch from the island of Hōrai,
- the third the legendary robe of the fire-rat of China,
- the fourth a colored jewel from a dragon's neck,
- and the final prince the cowrie which was born from swallows.

Realizing that it was an impossible task, the first prince returned with an expensive bowl, but after noticing that the bowl did not glow with holy light, Kaguya-hime saw through his deception.
Likewise, two other princes attempted to deceive her with fakes, but also failed.
The fourth gave up after encountering a storm,
while the final prince lost his life (severely injured in some versions) in his attempt.
After this, the Emperor of Japan, Mikado, came to see the strangely beautiful Kaguya-hime and, upon falling in love, asked her to marry him. Although he was not subjected to the impossible trials that had thwarted the princes, Kaguya-hime rejected his request for marriage as well, telling him that she was not of his country and thus could not go to the palace with him. She stayed in contact with the Emperor, but continued to rebuff his requests and marriage proposals. That summer, whenever Kaguya-hime saw the full moon, her eyes filled with tears. Though her adoptive parents worried greatly and questioned her, she was unable to tell them what was wrong. Her behaviour became increasingly erratic until she revealed that she was not of this world and must return to her people on the Moon. In some versions of this tale, it is said that she was sent to the Earth as a temporary punishment for some crime, while in others, she was sent to Earth for her own safety during a celestial war. The gold that Taketori Monogatari had been finding had in fact been a stipend from the people of the Moon, sent down to pay for Kaguya-hime's upkeep. Kaguya-hime goes back to the Moon. As the day of her return approached, the Emperor set many guards around her house to protect her from the Moon people, but when an embassy of "Heavenly Beings" arrived at the door of Taketori Monogatari's house, the guards were blinded by a strange light. Kaguya hime announced that, though she loved her many friends on Earth, she must return with the Moon people to her true home. She wrote sad notes of apology to her parents and to the Emperor, then gave her parents her own robe as a memento. She then took a small taste of the elixir of life, attached it to her letter to the Emperor, and gave it to a guard officer. As she handed it to him, the feather robe was placed on her shoulders, and all of her sadness and compassion for the people of the Earth were forgotten. The heavenly entourage took Kaguya-hime back to Tsuki-no-Miyako (literaly, "the Capital of the Moon"), leaving her earthly foster parents in tears. The parents became very sad and were soon put to bed sick. The officer returned to the Emperor with the items Kaguya-hime had given him as her last mortal act, and reported what had happened. The Emperor read her letter and was overcome with sadness. He asked his servants, "Which mountain is the closest place to Heaven?", to which one replied the Great Mountain of Suruga Province. The Emperor ordered his men to take the letter to the summit of the mountain and burn it, in the hope that his message would reach the distant princess. The men were also commanded to burn the elixir of immortality since the Emperor did not wish to live forever without being able to see her. The legend has it that the word immortality (fushi, or fuji) became the name of the mountain, Mount FUJI. It is also said that the kanji for the mountain, (literally "Mountain Abounding with Warriors"), is derived from the Emperor's army ascending the slopes of the mountain to carry out his order. It is said that the smoke from the burning still rises to this day. (In the past, Mount FUJI was much more volcanically active).
ຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ ເສັງໃຫ້ໄດ້ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນ     ເສຍວັດທະນະທໍາ ແມ່ນ ເສຍຊາດ ຈື່ຈໍາໄດ້ບໍ ຄໍາສັງສອນ ຂອງ ເພີ່ນ ?
ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອ ວັດທະນະທໍາ ສີລາປະ ສີລະປີ່ນ ລາວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ ໂລກຮູ້ ວ່າ ປະເທດ ລາວ ຖີກທະລົ່ມ ຈາກ ລະເບີດ ຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ ປະຫວັດສາດ ຂອງມະນຸດ.
Ce site est pour faire répandre la culture Lao, l'art de la musique Lao & partager avec le monde que LAOS est le pays le plus bombardé dans l'histoire de l'humanité. JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci.
This site is for spreading Lao Culture, the art of Lao Music & share with the World that LAOS is the most heavily bombed country in history of humanity. NEVER for making money or some other kind of benefits with this.
Orange W: Orange FLU: