ຈັນທະລີ Chanthaly Thriller-Suspense
Synopsis:
ນາງ ຈັນທະລີ ມີຈັກຂຸວິນຍານ ເຫັນແມ່ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ລ່ວງລັບ ໄປດົນນານແລ້ວ ນາງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ວ່າຈະເປັນຍ້ອນຢາທີ່ ປີ່ນປົວ ນາງ ຫຼື ຂວັນວິນຍານ ຂອງແມ່ແທ້ໆມາຫາ

A sickly young woman experiences visions of her dead mother. She struggles to determine if the apparition is simply a side effect of her daily medication, or her mother actually reaching out to her from beyond the grave.
Director: Mattie Do
Writers: Christopher Larsen, Douangmany Soliphanh
Stars: Amphaiphun Phommapunya, Douangmany Soliphanh, Soukchinda Duangkhamchan
ລາວອາຣ໌ທມີເດຍ ຮ່ວມກັບ ສະປາຕ້າຟິມ ສະເໜີ
ຜີທວງຄືນ - Le revenant - The return Thriller-Suspense
Synopsis:
ບາງກອກ / ປະເທດ ໄທ : ທີ່ຄອນໂດແຫ່ງນີ້ມີຂ່າວລືກັນວ່າ: ແມ່ບ້ານຊາວລາວກັບຄົນຍາມຫາຍໂຕໄປແບບລຶກລັບ ແຕ່ຊາຍໜຸ່ມໄວລຸ້ນຕິດໜີ້ການພະນັນ ກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງແຝງ ຕົວເຂົ້າມາເຮັດວຽກເພື່ອຫວັງທີ່ຈະລັກເຄື່ອງ. ຮູ້ສຶກວ່າສຽງເລົ່າລືນັ້ນ ມີທ່າທີຈະເປັນຈິງ ເມື່ອລາວໄດ້ພົບກັບວິນຍານທີ່ນຳມາຫຼອກຫຼອນ.
ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ ທີ່ວຽງຈັນ / ປະເທດ ລາວ : ເອື້ອຍຂອງກຳມະກອນຍິງຊາວລາວ( ຄໍາລີ່ ພິລາວົງ )ມາຮັບນ້ອງທີ່ ເສຍຊີວິດໃນເມືອງໄທ ເມື່ອກັບເຖິງບ້ານກໍເຫັນແມ່ຊ໋ອກເປັນລົມໝົດສະຕິ ແລະ ມີອາການຄືກັບຜີເຂົ້າ.....

ນໍາສະແດງໂດຍ: ອັກຄະພັນ ນະມາດ (ອ໋ອມ),ສິຣະຊັດ ຈຽນຖາວອນ , ຄຳລີ້ ພິລາວົງ (ນັກສະແດງລາວ) ທອນ ລັກຂະນາ ( ນັກສະແດງ ກຳປູເຈຍ), ແນນ ນຸດຊະນັນ(ນັກສະແດງ ມຽນມ້າ ) ອິງດາວ ອິນປັນຍາ ( ນັກສະແດງ ລາວ ) ນັກສະແດງຮັບເຊີນ: ປະວະຣິດ ມົງຄົນພິສິດ , ວາດສະໜາ ພູນຜົນ.

ທີມ ຮັກສາ ຄວາມປອດໄພ "ກູ້ລະເບີດບໍ່ແຕກ" ຢູ່ ສປປ ລາວ
Equipe de Sécurité pour "désamorcer les bombes non explosées" au Laos
Security Team to "Deactivate Unexploded Bombs" in Laos.

ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອ ວັດທະນະທໍາ ສີລາປະ ສີລະປີ່ນ ລາວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ ໂລກຮູ້ ວ່າ ປະເທດ ລາວ ຖີກທະລົ່ມ ຈາກ ລະເບີດ ຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ ປະຫວັດສາດ ຂອງມະນຸດ.

Ce site est pour la culture, toutes les vidéos partagées pour faire répandre l'art de la musique Lao, partager avec le monde que LAOS est le pays le plus bombardé dans l'histoire de l'humanité. JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci

Site for Culture, all videos adding are for Culture, spread the art of Lao Music, share with the World that LAOS is the most heavily bombed country in history of humanity. NEVER for making money or some other kind of benefits with this.

Orange W:
Orange FLU:


ເບີ່ງຮູບເງົາ ຄລີກໃສ່ຮູບ
Regarder le film cliquez sur image
watch movie click on image

ຝັ່ງເຊກອງ-ຂັນແກ້ວ | ສູທະລີດ