ເວລາ ຊາຕີຍີງ ເດີນປະທ້ວງ
Pendant la manifestation des femmes 8 Mars 2017
ທ່ານຜົວ ທໍາຄວາມສະອາດ ຢູ່ບ້ານ
les hommes font du ménage
ວັນສາກົນຂອງ ຊາຕີຍີງ ໃດ້ເປັນທາງການໃນວັນທີ 8 ມີນາ 1977 ໂດຍ ສປຊ. 8 ມີນາ ແມ່ນວັນ ຂອງ ຊາຕີຍີງ ທົ່ວໂລກ ໃນການ ອຸທິດສິດໃນ ການສຶກສາ, ຄ່າແຮງງານ, ດ້ານການເມືອງແລະສັງຄົມ ຂອງແມ່ຍີງ ທຽບທ້ນກັບສິດຜູ້ຊາຍ.

la Journée internationale des femmes est officialisée en 8 Mars 1977 par l'ONU. La journée est dédiée aux revendications féminines pour l’accès à l’éducation, à l’égalité salariale, politique et sociale.

Pendant la guerre de nombreuses femmes ont rejoint les rangs de la Résistance. On doit reconnaître enfin aux femmes leur pleine responsabilité de citoyennes.

En France de 1974-1981 : les débuts de la féminisation. C’est vraiment l’année 1974 que la part des femmes au Parlement progresse au Gouvernement, par la volonté du Président Valéry Giscard d’Estaing qui nomme 9 femmes Ministres entre 1974 et 1981.
A savoir: Les Françaises ont voté pour la première fois le 29 avril 1945 lors des élections municipales après une loi promulguée par le Général Charles de Gaulle
ເພີ້ມຄວາມຮູ້ : ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ຊາຕີຍີງ ຝຼັ່ງເສສ ໃດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ 29 ເມສາ 1945 ໃນການ ເລືອກຕັ້ງ ຂອງເທດສະບານ ຈາກ ກົດຫມາຍປະກາດ ຂອງ ທ່ານ ນາຍພົນ ຊາກເລີ ເດີ ໂງນເລີ-Général Charles de Gaulle.

the International Women's Day is officially on 8 March 1977 by the UN. The day is dedicated to women claiming for access to education, equal pay, political and social.

During the war many women have joined the Resistance. We must finally give women their full responsibility as citizens.

In France from 1974-1981: the beginning of feminization. It's really 1974 that the part of women in parliament progresses to the Government, by the will of President Valéry Giscard d'Estaing who appoints nine women between 1974 and 1981.

To know: The French women voted for the first time April 29, 1945 municipal elections after a law promulgated by General Charles de Gaulle.
ແປອອກຈາກ ໜັງສືພີມ Figaro: ຂ່າວລອບໂລກ ມາໃຫ້ ພໍ່ແມໍພີ່ນ້ອງອ່ານ ສົ່ງເສີມ ພາສາລາວ ອອນລາຍ-on line.
ສາວຊຽງຂວາງ - ຕິ່ງນອ້ຍ ພອຍໃພລີນ
Khankeo - ແພງອ້າຍ
โลโซโบว์รัก - เอิ้นขวัญ วรัญญา
ສາວພັນໃຊ - ຕິ່ງນອ້ຍ ພອຍໃພລີນ
น้ำตาสาวลำน้ำมูล - เอิ้นขวัญ วรัณญา, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
Shan Song - Tai New Year
Dai Lue - Dai Ne Song : Don't Forget Meng Dai
Lim Marina Ramvong Khmer 100% Live- Band PARIS CONCERT
ໃນວັນ ສາກົນຂອງ ຊາຕີຍີງ ທີ 8 ມີນາ ນີ້ສວຍໂອກາດ ໃວ້ອາໄລໃຫ້ກຽດ ແດ່ ທ່ານຊາຕີຍີງ ທົ່ວໂລກ ໂດຍສເພາະ ຊາຕີຍີງລາວ ຍີງໜູ່ມລາວ ສາວກອງຫຼອນ ເມືອຮອດ ຍາມເຂົ້າໃນນາຂຽວ ງາມອູ້ມທູ່ມ ປ່າມັນຕົ້ນໄຮ່ສາລີ ຂຽວອູ່ນທົ່ວໂນນພູ ໃຜກະຍ້ອງວ່າ ຍີງໜູ່ມລາວ ຈັ່ງແມ່ນເກ່ັງແທ້ໜາ ເຮັດນາກໍ່ໃດ້ ໄປລໍາລຽງກໍ່ເກັ່ງ ຈິດໃຈປອດໃສ ດັ່ງນໍ້າຢວນພວມລິນໄຫຼເຢັນ ໜ້າອອນຊອນ ແມ່ສາວ ກອງຫຼອນ ແຫ່ງກອງລ້ອຍສິບສອງມີລີແປດ ພວມຝືກແອບວີຊາທະຫານ ເພື່ອຕ້ານ ທານກັບໂຈນອາກາດ ເມລີກາ. ເບີ່ງຮູບນີ້ແລ້ວເໝືອນ ດັ່ງທີ່ ອາຈານ ໄຊຍະສີນ ລູນລະມະນີ ແຕ່ງ ແລະ ຮ້ອງໂດຍ ຕີ່ງນ້ອຍ ພອຍໄພລີນ

Cette Journée Internationale des Femmes honorablement dédiée à toutes les femmes dans le monde entier, spécialement aux femmes lao et mémorablement aux femmes lao dans la résistance pendant la guerre froide - This International Women's Day honorably dedicated to all women around the world, especially lao women and memorably lao women in resistance during the Cold War (1964 - 1973).
Cette chanson retrace toute l'histoire des femmes lao dans la résistance. Elles ont pris le courage à deux mains malgré la pluie du diable à travailler dans la rizière quand les parcelles deviennent verdoyantes. Elles travaillent dans les champs de patates, de maïs quand les plantes deviennent aussi grandes que les montagnes. Elles ont le coeur aussi pur qu'un éclat d'eau qui vitalise la vie. Après la moisson, elles transportent la récolte, la nourriture aux résistants dans les champs de bataille. La pluie du diable Le Laos est devenu entre 1962 et 1975 le pays le plus bombardé de l’histoire de l’humanité (au nombre de bombes par habitants). Dans le cadre d’une guerre “camouflée” qui reste encore un tabou outre-atlantique, l’armée américaine déversa plus de 250 millions de bombes, une arme monstrueuse inventée pour recouvrir le plus de surface possible d’engins explosifs antipersonnels.

L'art de la guerre
est lancé pour la journée internationale de la paix en 2011 espèrant vous rappeler l’histoire de ce pays meurtri qui subit encore aujourd’hui les conséquences des erreurs passées d'US, et vous faire découvrir ce peuple doux et chaleureux qui a su pardonner malgré tout. Art de la guerre L'histoire de ces artisans qui transforment le métal meurtrier en bijoux d'Article 22, sur fond de guerre secrète au Laos, de 1964 à 1973, qui laissa un pays exsangue détenteur du record de bombes par habitant.
Bienvenue dans le pays des sourires - Welcome To the land of smiles

Peacebomb is launched for the International Day of Peace in 2011 Hoping to remember the history of this country bruises that still suffers the consequences of past mistakes today, and show you that gentle and warm people who has forgiven anyway. Buying back the bombs The history of these artisans who transformed the deadly metal jewelry to Article 22 on secret war base in Laos from 1964 to 1973, which left Laos the most heavily bombed country in the world.
Faire renaître un petit bout de terre meurtrie, un bracelet à la fois. Voilà une belle histoire !
The Peacebomb Story Collection tells the story of how Laos became the most heavily bombed country in history and the artisans who transform bombs and war scrap to jewelry taking a constructive approach toward the destruction wrought by war. The line is composed of simple signature designs.

We work with 12 artisan families in rural Laos who began transforming bombs to spoons in the 1970s. Our network of artisans expands further to weavers and silversmiths from Vientiane to New York City.

ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອວັທນະທັມ ສີລາປະ ລາວ ແລະ ສີນລະປີ່ນລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.


Orange W:
Orange FLU: