ອາເລກຊັນດຣາ
ຂັນແກ້ວ
ໄກ່Overdance
ອາເລກຊັນດຣາ
ຂັນແກ້ວ
ອາເລກຊັນດຣາ
ໄກ່Overdance
ຂັນແກ້ວ
ອາເລກຊັນດຣາ
ຂັນແກ້ວ
ຂັນແກ້ວ
ຂັນແກ້ວ
ໄກ່Overdance


ວັນທີ 8 ມີນາ 8 Mars 8 March


ໃນວັນ ສາກົນຂອງ ຊາຕີຍີງ ທີ 8 ມີນາ ນີ້ສວຍໂອກາດ ໃວ້ອາໄລໃຫ້ກຽດ ແດ່ ທ່ານຊາຕີຍີງ ທົ່ວໂລກ ໂດຍສເພາະ ຊາຕີຍີງລາວ ຍີງໜູ່ມລາວ ສາວກອງຫຼອນ ເມືອຮອດ ຍາມເຂົ້າໃນນາຂຽວ ງາມອູ້ມທູ່ມ ປ່າມັນຕົ້ນໄຮ່ສາລີ ຂຽວອູ່ນທົ່ວໂນນພູ ໃຜກະຍ້ອງວ່າ ຍີງໜູ່ມລາວ ຈັ່ງແມ່ນເກ່ັງແທ້ໜາ ເຮັດນາກໍ່ໃດ້ ໄປລໍາລຽງກໍ່ເກັ່ງ ຈິດໃຈປອດໃສ ດັ່ງນໍ້າຢວນພວມລິນໄຫຼເຢັນ ໜ້າອອນຊອນ ແມ່ສາວ ກອງຫຼອນ ແຫ່ງກອງລ້ອຍສິບສອງມີລີແປດ ພວມຝືກແອບວີຊາທະຫານ ເພື່ອຕ້ານ ທານກັບໂຈນອາກາດ ເມລີກາ. ເບີ່ງຮູບນີ້ແລ້ວເໝືອນ ດັ່ງທີ່ ອາຈານ ໄຊຍະສີນ ລູນລະມະນີ ປະພັນແຕ່ງເພງ.

ວັນສາກົນຂອງ ຊາຕີຍີງ ໃດ້ເປັນທາງການໃນວັນທີ 8 ມີນາ 1977 ໂດຍ ສປຊ(ສະຫາປະຊາຊາດ).ແມ່ນວັນ ຂອງ ຊາຕີຍີງ ທົ່ວໂລກ ໃນການ ອຸທິດສິດໃນ ການສຶກສາ, ຄ່າແຮງງານ, ດ້ານການເມືອງແລະສັງຄົມ ຂອງແມ່ຍີງ ທຽບທ້ນກັບສິດຜູ້ຊາຍ.
ເພີ້ມຄວາມຮູ້ : ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ຊາຕີຍີງ ຝຼັ່ງເສສ ໃດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ 29 ເມສາ 1945 ໃນການ ເລືອກຕັ້ງ ຂອງເທດສະບານ ຈາກ ກົດຫມາຍປະກາດ ຂອງ ທ່ານ ນາຍພົນ ຊາກເລີ ເດີ ໂງນເລີ-Général Charles de Gaulle.

Cette Journée Internationale des Femmes honorablement dédiée à toutes les femmes dans le monde entier, spécialement aux femmes lao et mémorablement aux femmes lao dans la résistance pendant la guerre froide - This International Women's Day honorably dedicated to all women around the world, especially lao women and memorably lao women in resistance during the Cold War (1964 - 1973).
L'histoire des femmes lao dans la résistance. Elles ont pris le courage à deux mains malgré la pluie du diable à travailler dans la rizière quand les parcelles deviennent verdoyantes. Elles travaillent dans les champs de patates, de maïs quand les plantes deviennent aussi grandes que les montagnes. Elles ont le coeur aussi pur qu'un éclat d'eau qui vitalise la vie. Après la moisson, elles transportent la récolte, la nourriture aux résistants dans les champs de bataille. La pluie du diable: le Laos est devenu entre 1962 et 1975 le pays le plus bombardé de l’histoire de l’humanité (au nombre de bombes par habitants). Dans le cadre d’une guerre “camouflée” qui reste encore un tabou outre-atlantique, l’armée américaine déversa plus de 250 millions de bombes, une arme monstrueuse inventée pour recouvrir le plus de surface possible d’engins explosifs antipersonnels.


ສປປ ລາວ ໃນການ ພັດທະນາ ທີ່ຈະຍ່າງອອກຈາກ ປະເທດ ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາ ກ້າວໜ້າເຂົ້າສູ່ ປະເທດ ມີລາຍໄດ້ ປານກາງ ໃນປີ 2020. Le Laos est sorti de la liste des pays les plus pauvres dans le monde. Le Laos met tout en œuvre pour réaliser ses Objectifs du Millénaire pour le Développement afin de sortir du statut de PMA (Pays les Moins Avancés) à l’horizon 2020. ThatLuang Lake à Vientiane


  ມຸກ mouk        ໝີີ່ໝີີ່ mimie     ແອນນີ້ annie     ບຸດສະບາ boutsaba     ໝູໝີ mumee     

  ສູທິລັກ southilack     ມຸກ mouk         ຄຣີສຕີນາ christina      ຟ້າໃສ fasai      ໝີີ່ໝີີ່ mimie      ບຸດສະບາ boutsaba

ເລືອກແຕ່ເພງ ມ່ວນໆ ມາໃຫ້ຟັງ ຈາກ ດາຣາ ອາເລກຊັນດຼາ ໄກ່ ຂັນ ເຊີນຟັງຕາມສບາຍ ສົ່ງເສີມ ດາຣາ ສີລະປີນ ບ້ານເຮົາ. Sélection que des belles chansons interprétées par des stars lao Alexandra Kai Khan. N'oubliez pas de supporter nos artistes. - Selection that beautiful songs performed by lao stars Alexandra Kai Khan. Don't miss to support ours artists.

ລາວ ວຽງຈັນ ອັດຕະປື ບໍ່ແກ້ວ ບໍລິຄຳໄຊ ຈຳປາສັກ ຫົວພັນ ຄໍາມ່ວນ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ຜົ້ງສາລີ ໄຊຍະບູລີ ສາລະວັນ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊກອງ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມບູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປາຣີີສ Paris ໂຕກຽວ 東京 ນີວຢອກ New York 北京 서울 ຢາກກາຕາ ບາຫຼີ ຢາວາ Bali Brunei
'ຂອບໃຈ' KHOPCHAI LAOS   ありがとうございました 'arigatōgozaimashita' JAPAN   고맙습니다 'gomabseubnida' KOREA    'Merci' FRANCE    ENGLISH 'Thank you'    CHINA 'Xièxiè' 谢谢

Powered by S C
Mobile Optimized and Responsive Websitesເວັບໄຊທ໌ນີ້ ເພື່ອ ວັດທະນະທໍາ ສີລາປະ ສີລະປີ່ນ ລາວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ ໂລກຮູ້ ວ່າ ປະເທດ ລາວ ຖີກທະລົ່ມ ຈາກ ລະເບີດ ຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ ປະຫວັດສາດ ຂອງມະນຸດ

Ce site est pour la culture Lao, l'art de la musique Lao & partager avec le monde que LAOS est le pays le plus bombardé dans l'histoire de l'humanité. JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci.

This site is for Lao Culture, Art of Lao Music & share with the World that LAOS is the most heavily bombed country in history of humanity. NEVER for making money or some other kind of benefits with this.       Orange W:       Orange FLU: