ນາງສັງຂານ

ປະຫວັດບຸນປີໃໝ່ລາວ

ພະຍາ

ກາບິນລະພົມ

ກັບເລືອກເພງ

ປະຫວັດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ແຫ່ນາງສັງຂານ

ຮິບໂຮມໂດຍ: ອຸທົງ ມະນິວົງ

ປະຫວັດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ແຫ່ນາງສັງຂານ
ຮິບໂຮມໂດຍ: ອຸທົງ ມະນິວົງ Outhong MANIVONG ແບ່ງ ອອກຈາກ ໂທລະໂຄງ ແລະ ລາວໂປຕສ ເພື່ອ ສົ່ງເສີມ ພາສາ ລາວ ອອນລາຍ

ໃນສະໄໝພຸດທະການ ມີລູກຊາຍເສດຖີຄົນຫນື່ງຊື່ວ່າ ທຳມະບານກຸມມານ ຮຽນຈົບໄຕເພດ ໂຫລາສາດ ຊູສາດ ແລະ ພາສາສາດ ມີຄວາມຮູ້ເໜືອມະນຸດທັງປວງ ຮູ້ຮອດພາສາສັດຕ່າງໆ ລວມທັງພາສານົກ ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ ຂອງ ທຳມະບານກຸມມານ ໄດ້ຊ່າລືໄປເຖິງພະຍາພົມຢູ່ບົນສະຫວັນ ໃນຕອນນັ້ນມີພະຍາພົມອົງຫນື່ງທີ່ເປັນເຈົ້າແຫ່ງພົມ ແລະ ເທວະດາຟ້າແຖນທັງຫລາຍ ຊື່ວ່າພະຍາກາບິນລະພົມ ຄິດຢາກລອງຄວາມຮູ້ຂອງທຳມະບານກຸມມານ ຈິ່ງເຫາະລົງມາ ສູ່ໂລກ ໄປພົບທຳມະບານກຸມມານ ຢູ່ຫໍຜາສາດຊັ້ນທີ 7 ພະຍາກາບິນລະພົມ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມສາມຂໍ້ລາສີຂອງຄົນ ໃນຕອນເຊົ້າ, ຕອນສວາຍ ແລະ ຕອນແລງຢູ່ໃສ? ເວົ້າແລ້ວກໍພັດນັດຫມາຍກັບທຳມະບານກຸມມານວ່າ ອີກ 7 ວັນ ຈະລົງມາເອົາຄຳຕອບ ຖ້າຕອບບໍ່ໄດ້ ທຳມະບານກຸມມານ ຈະຖືກຕັດຄໍ ຖ້າຫາກຕອບຖືກພະຍາກາບິນລະພົມ ຈະຍອມ ໃຫ້ຕັດຄໍຂອງຕົນ ເວົ້າແລ້ວກໍເຫາະຂື້ນສູ່ສະຫວັນ ເພື່ອສະເຫວີຍຄວາມສຸກທີ່ມີນາງນັກສະຫນົມກົມມະວົງ ນັບພັນ ນັບຫມື່ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.

ຫລັງຈາກພະຍາກາບິນລະພົມ ກັບເມືອແລ້ວ ທຳມະບານກຸມມານ ກໍຄິດຄົ້ນຫາລາສີຂອງຄົນຢູ່ໃສໃນແຕ່ລະເວລາ ຕາມທີ່ ກາບິນລະພົມຕັ້ງບັນຫາໄວ້ ຄຳພີດີກາມີຢູ່ໃສ ກໍຊອກຄົ້ນຫມົດກໍບໍ່ມີຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ໃຫ້ຄຳຕອບ ຄົ້ນຄິດທັງເວັນ ແລະ ຄືນ ຈົນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນ ຕົນໂຕຈ່ອຍຜອມລົງຊັກໄຊ້ ກໍຊອກບໍ່ເຫັນຢູ່ບ່ອນໃດ ເມື່ອຮູ້ໂຕວ່າຈະຖືກຕັດຄໍຢ່າງແນ່ນອນແລ້ວ ຈິ່ງຕັດ ສິນໃຈເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າ ຕົນເປັນລະດັບນັກປາດມີຊື່ສຽງດົງດັງໄປທົ່ວໂລກຈະຍອມໃຫ້ຕັດຄໍໃຫ້ເສຍຊື່ເຮັດຫຍັງ ແຫນງສູ້ ໄປຕາຍເອງດີກວ່າ.

ໃນເວລານັ້ນ ເປັນມື້ທີ 6 ຕາເວັນພໍຈະຕົກດິນ ທຳມະບານກຸມມານກໍພາຮ່າງກາຍອັນຈ່ອຍຜອມຍ່າງໂຊເຊລົງຈາກຜາສາດ ມຸັງຫນ້າເຂົ້າປ່າ ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າຈະຍ່າງບໍ່ໄຫວຈິ່ງໂຍບ ນັ່ງລົງທີ່ຕົ້ນຕານຕົ້ນຫນື່ງ ເພື່ອລໍຖ້າເວລາການສິ້ນລົມຫາຍໃຈຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແຕ່ສະຫວັນເປັນໃຈ ຢູ່ເທິງຕານຕົ້ນນັ້ນ ມີນົກອິນຊີສອງຜົວເມຍອາໄສຢູ່ ໃນຍາມນັ້ນເປັນຍາກເດີກງຽງສະຫງັດ ນົກອິນຊີ ສອງຜົວເມຍໄດ້ລົມກັນເລື່ອງການໄປຫາກິນໃນມື້ອື່ນນົກໂຕເມຍໄດ້ຖາມວ່າ ມື້ອື່ນຈະໄປຫາກິນທາງໃດ? ຜົວກໍ່ຕອບວ່າ ມື້ອື່ນບໍ່ຕ້ອງໄປໃສດອກ ຖ້າກິນຊີ້ນມະນຸດຢູ່ເມືອງນີ້ລະ ໂຕເມຍຖາມຂື້ນວ່າ ມີມະນຸດຢູ່ໃສມາໃຫ້ພວກເຮົາກິນ? ນົກໂຕຜົວ ໄດ້ຕອບວ່າ ພະຍາກາບິນລະພົມ ຈະລົງມາຕັດຄໍ ທຳມະບານກຸມມານ ແລ້ວພວກເຮົາຊິໄດ້ກິນຊີ້ເຂົາ ນົກໂຕເມຍເວົ້າຂື້ນວ່າ ໄປຕັດຄໍເຂົາເຮັດຫຍັງ? ຜົວ ຕັດລະບໍ ແນວວ່າຕອບບັນຫາເພີ່ນບໍ່ໄດ້ ເມຍຖາມບັນຫາມີແນວໃດ? ຍາກແທ້ຫວະ? ຜົວມັນຊິຍາກຫຍັງ! ແຕ່ທຳມະບານກຸມມານຮຽນບໍ່ເຖິງກໍເລີຍຕອບບໍ່ໄດ້ ເພີ່ນຖາມວ່າສີລິຄົນຢູ່ໃສໃນຍາມເຊົ້າ ຍາມສວາຍ ແລະ ຍາມແລງ ເມຍຖາມຕື່ມວ່າ ຄັນຊັ້ນເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າທັງສາມເວລານັ້ນ ສີລິຂອງຄົນຢູ່ໃສ ຜົວກໍເວົ້າວ່າເປັນຫຍັງຊິບໍ່ຮູ້ງ່າຍຊິ ຕາຍ ເມຍ ຄັນຊັ້ນເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງແດ່ດູ ຜົວ ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ເດີກດື່ນແລ້ວນອນສາກ່ອນ ເມຍ ບໍ່!ບໍ່! ຄັນເຈົ້າບໍ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງ ຂ້ອຍຊິກັ້ນໃຈຕາຍປະເຈົ້າ ຜົວຂີນຄຳເມຍບໍ່ໄດ້ ກໍເລີຍເວົ້າອອກວ່າ: “ຕອນເຊົ້າສີລິຂອງຄົນຢູ່ທີ່ຫນ້າ ຄົນຈິ່ງມັກສວ່າຍຫນ້າ ລ້າງຕາ, ຕອນສວາຍຢູ່ຫນ້າເອີກຄົນເຮົາ ຈິ່ງມັກເອົານ້ຳລູບຫນ້າເອີກ ຫລື ລ້າງຕົນໂຕເລົາຄີງ, ສ່ວນຕອນແລງສີລິຢູ່ທີ່ ຕີນ ຄົນ ຈິ່ງມັກລ້າງຕີນກ່ອນເຂົ້ານອນ.

ດັ່ງໄດ້ກ່າວໃນຕອນຕົ້ນແລ້ວ ທຳມະບານກຸມມານ ຮູ້ພາສານົກ ດັ່ງນັ້ນ ຄຳສົນທະນາ ຂອງສອງຜົວເມຍນົກອິນຊີປຽບເຫມືອນສິ່ງສັກສິດ ຊ່ວຍໃຫ້ທຳມະບານກຸມມານລອດຄວາມຕາຍ ຢ່າງປະຕິຫານ ເຂົາຟ້າວ ລຸກຈາກຮົ່ມຕານແລ່ນກັບຄືນຫໍຜາສາດ ດ້ວຍຄວາມສຸກໃຈຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້ ເຊົ້າຕໍ່ມາແມ່ນວັນຖ້ວນ 7 ພະຍາກາບິນລະພົມ ກໍລົງມາເອົາຄຳຕອບຕາມ ການນັດຫມາຍ ເມື່ອໄດ້ຟັງຄຳຕອບຂອງທຳມະບານກຸມມານ ກໍເຮັດໃຫ້ພະຍາກາບິນລະພົມ ຕົກ ສະທ້ານຢ່າງໃຫຍ່ ແຕ່ຊິເຮັດແນວໃດ ໃນເມື່ອຕົນໄດ້ເອີ່ຍປາກໃຫ້ຄຳຫມັ້ນສັນຍາ ທ້າພະນັນຂັນຕໍ່ ໃຫ້ຕັດຄໍກ່ອນ ຈິ່ງຍອມ ໃຫ້ຕັດຄໍຂອງຕົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍສັດຈະທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ກັບມະນຸດຜູ້ຫນຸ່ມນ້ອຍຄົນນີ້.

ພະຍາກາບິນລະພົມ ມີລິດເດດເກັ່ງກ້າ ເຫນືອກວ່າເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງປວງ ຖ້າຫົວ ແລະ ເລືອດລົງດິນກໍຈະເກີດ ໄຟມະໄລກັນໄຫມ້ໂລກທັງໂລກ ຖ້າໂຍນຫົວຂື້ນສູ່ເວຫາກໍຈະໄຫມ້ອາກາດ ເຮັດໃຫ້ມວນມະນຸດ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງ ໝົດອາກາດຫາຍໃຈ ຖ້າໂຍນຫົວລົງນ້ຳ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຄົງຄາ ມະຫາສະຫມຸດແຫ້ງຂອດ ເກີດເປັນໄພແລ້ງຂົມຂູ່ ຕໍ່ມວນມະນຸດທົ່ວໂລກ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມວນມະນຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດ ກ່ອນຈະຖືກຕັດຄໍ ພະຍາກາບິນລະພົມ ຈິ່ງເອີ້ນ ເອົາລູກສາວທັງ 7 ຄົນ ມາພົບ ເປັນການດ່ວນ (ລູກສາວ 7 ຄົນແມ່ນແທນໃຫ້ 7 ວັນ ໃນອາທິດຫນື່ງ) ຄື:
1. ນາງ ສະເທວີ (ວັນອາທິດຂີ່ຄຸດ),
2. ນາງ ໂຄລະຄະເທວີ (ວັນຈັນຂີ່ເສືອ),
3. ນາງ ຮາກສະເທວີ (ວັນອັງຄານຂີ່ຫມູ),
4. ນາງ ມົນທາເວທີ (ວັນພຸດຂີ່ມ້າລໍ),
5. ນາງ ກິລິນີ ເທວີ (ວັນພະຫັດ ຂີ່ຊ້າງ),
6. ນາງ ກິມີຫາເທວີ (ວັນສຸກ ຂີ່ຄວາຍ),
7. ນາງ ມະໂຫທອນ ເທວີ (ວັນເສົາ ຂີ່ນົກຍູງ),
ເມື່ອທັງ 7 ນາງ ພ້ອມຫນ້າພ້ອມຕາກັນແລ້ວ ຜູ້ເປັນພໍ່ຈິ່ງສັ່ງຄວາມວ່າ ຕອນພໍ່ຖືກຕັດຄໍໃຫ້ພວກລູກເອົາຖາດຄໍາ

ມາຮອງຮັບບໍ່ໃຫ້ເລືອດ ແລະ ຫົວຂອງພໍ່ຕົກລົງດິນ ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຫອບໄວ້ ຢູ່ໃນຖ້ຳເຂົາສຸເມນໂນລາດ ເມື່ອເຖິງເດືອນຫ້າຟ້າລ່ວງ ຫລື ກຸດສົງການປີໃດ ຖ້າສັງຂານລ່ວງຖືກມື້ໃດ ໃຫ້ລູກສາວປະຈຳວັນນັ້ນ ( ຫລື ນາງສັງຂານ) ຂີ່ສັດພາຫະນະຂອງຕົນ ໄປແຫ່ເອົາຫົວພໍ່ອອກຈາກຖ້ຳ ເພື່ອຫົດສົງ ສວ່າຍລ້າງ ດ້ວຍນ້ຳອົບນ້ຳຫອມໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປໄວ້ບ່ອນເກົ່າ ຍ້ອນແນວນັ້ນເອງ ເມື່ອຮອດກຸດສົງການປີໃຫມ່ ແຕ່ລະປີປະຊາຊົນລາວພວກເຮົາຈິ່ງເອົານ້ຳອົບ ນ້ຳຫອມ ຫລື ນ້ຳດອກໄມ້ ໄປຫົດສົງພະພຸດທະຮູບ, ຫົດສົງ ພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ ຄູບາອາຈານ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນຝູງ ເພື່ອຄວາມເປັນສິລິມົງຄຸນ ສືບຕໍ່ກັນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ຮິບໂຮມໂດຍ: ອຸທົງ ມະນິວົງ
ກະຈ່ານໂດຍ: ໂທລະໂຄງ - Tholakhong         ກະຈ່ານໂດຍ:ລາວໂປຕສ - Lao Post

Histoire Nouvel An Lao de Mademoiselle Sangkhane et ses six soeurs
Auteur: ອຸທົງ ມະນິວົງ Outhong MANIVONG    J'essaie de la traduire correctement en français mais vous aussi, vous pouvez suggérer pour l'améliorer. Je suis prêt à vous écouter. Merci...Khopchai

Il ya une vieille histoire avant le bouddhisme qu'il y avait le fils d'un riche appelé Thammabane (Thammaphala) il était un garçon très intelligent et comprenait des languages des animaux et des oiseaux, au début il enseignait Thamma et la connaissance aux gens et tout le monde le respectait. Phaya kabinlaphom le dieu du ciel dans le pays de la sagesse quand il a entendu que Thammabane est un garçon intelligent, il voulait tester, faire la compétition sur la connaissance. Il est descendu du ciel et a posé 3 questions à Thammabane. Si Thammabane pouvait répondre la tête de Kabinlaphom sera coupée par Thammabane, les trois questions sont:

1ère question où est la teinte brillante et lustrée du corps dans la matinée ?
2ème question où est la teinte brillante et lustrée du corps dans l'après-midi ?
3ère question où est la teinte brillante et lustrée du corps dans la soirée ?

Thammabane ne pouvait pas répondre immédiatement, mais il a proposé de reporter la date de réponse dans les sept jours. Il pensait et pensait, mais rien ne pouvait sortir, puis trois jours passèrent. Il sortit pour une longue distance, il était très fatigué et dormait sous un grand arbre. Sur les branches, les grands vautours parlaient dans le langage des oiseaux.

La femme a demandé: Quel genre de nourriture sera pour moi demain ?
Le mari a répondu : oh ! Ma chère, nous allons pouvoir manger la chaire de Thammabane.
la femme a demandé: Pourquoi?
Le mari lui a dit : Thammabane ne pouvait pas répondre les questions à Kabinlaphom et il serait coupé la tête. La femme a insisté d'avoir la réponse puis le mari a répondu telle qu'écrite ci-dessous.

La première réponse: la teinte brillante et lustrée du corps dans la matinée est dans le visage afin que les gens nettoient leur visage le matin.
La deuxième réponse: la teinte brillante et lustrée du corps dans la journée est dans la poitrine afin que les gens prennent un bain pendant la journée.
La troisième réponse: la teinte brillante et lustrée du corps de la soirée est sur les pieds afin que les gens lavent leurs pieds avant de se coucher.

Thammabane a entendu parfaitement les trois réponses.

En raison de la perte du pari, Kabinlaphom a conseillé à ses sept filles de bien garder sa tête parce que si sa tête est tombée par terre, la terre auraît pris feu. Si sa tête est jetée dans l'air, il y aurait la sécheresse et il n'y aurait pas de pluie et si sa tête est jetée dans l'océan, l'océan deviendra sec.
Alors que ses filles auraient pris un plateau en or pour poser la tête de leur père et la garder dans la grotte (Kantoumaly). Chaque année, ses filles devraient faire chacune à son tour pour arroser la tête de leur père et la remettre à Kaosoumeloutat(Montagne soumeloutat).

Les Sept Filles s'appelaient Nang Sangkane ( Mlle Nouvel an Lao)

La première fille s'appelle Thoungsathavee, s'habillant avec des vêtements très luxueux, elle aime manger du fruit Makdeua, elle porte la roue dans sa main droite et Hoysang (coquille) dans sa main gauche et assise sur le dos de l'aigle.

La deuxième fille s'appelle Kolakha, habit très magnifique, elle préfère le sésame pour la nourriture, elle prend l'épée dans sa main droite et un long bâton de marche dans sa main gauche, assise sur le tigre.

La troisième fille s'appelle Harksa, s'habillant avec du mola et des fleurs lotus, elle préfère du sang, porte l'épée pointue dans sa main droite et la flèche dans sa main gauche, assise sur le dos du gros cochon.

La quatrième s'appelle Mountha, s'habillant avec le saphir Keophitoune et les fleurs dok champa, elle aime du lait, assise sur l'âne, elle prend l'aiguille dans sa main droite et sa main gauche le bâton.

La cinquième s'appelle Kirinee s'habille en morakot et les fleurs dok champa, les haricots et le sésame sont ses plats préférés. Elle prend les reifies dans sa main droite et dans sa main gauche un pistolet, son symbole, assise sur le dos d'éléphant.

La sixième s'appelle Kinitha, habillée avec jolie robe décorée de saphir blanc, préfère une banane, son symbole, assise sur le buffle avec l'épée dans sa main droite et la mandoline dans sa main gauche.

La septième s'appelle Manothone, ses vêtements décorés en saphir, elle aime la viande, elle prend la roue dans sa main droite et trois points d'épée dans la main gauche, assise sur un paon.

Auteur: ອຸທົງ ມະນິວົງ Outhong MANIVONG
Publié par: ໂທລະໂຄງ - Tholakhong         Publié par:ລາວໂປຕສ - Lao Post

Lao New Year's Story of Miss Sangkhane and her six sisters.
Auteur: ອຸທົງ ມະນິວົງ Outhong MANIVONG    I try to translate it correctly into English but you too can suggest to improve it. I am ready to listen to you. Thank you ... Khopchai

In addition there is an old saying that before Buddhism, there was the son of a rich peasant called Thammabane (Thammaphala) he was very clever boy and understood the animals and birds languages, at the beginning he taught Thamma and knowledge to people at the time all the people respected him. Phaya kabinlaphom the god of the sky at the wisest when he heard that  Thammabane is powerful boy he wanted to make a competition about the knowledge, he came down to the world and set up 3 questions for Thammabane to answer the bid word if Thammabane could reply  Kabinlaphom head will be cut by Thammabane, the three questions are:

the first question where is the tint(bright and lustrous) of the body in the morning ?
the second question  where is the tint (bright and lustrous) of the body in the afternoon ?
the third question where is the tint (bright and lustrous) of the body in the evening ?

Thammabane could not reply immediately but he proposed to the postpone, the date for answer within seven days. He thought and thought but nothing could come out, then three days passed. He went out for a long distance, he was very tired and slept under a big tree on its branches the big vultures talked in the bird language and female asked ( what kind of food will be for me tomorrow?, the male replied oh ! My dear we are going to have Thammabane meat, the female asked why? The male told her that Thammabane could be not answering Kabinlaphom questions and he would be killed, the female repeated the question as written above.

The answers are af follows:

The first answer is the tint of the body in the face so people clean the face in the morning.
The second answer is the tint of body in the breast so people take a bath in the day time.
The third answer is the tint of body on the feet so people wash the feet before go to bed.
Thammabane earful heard about three questions perfectly.

Due to the bid Kabinlaphom had to advise his seven daughters to keep his head because if his head fallen down the land, the land will be fired. If throwing his head into the air, the drought will become there would be no rains and if throwing to the ocean, the ocean will become dry. So his daughter took golden plate to keep their father head placed it in the cave of (Kantoumaly) every year the girls made each turn to water their father head and place it back in Kaosoumeloutat (soumeloutat mountain ).

The Seven Daughters were named Nang Sangkane (Miss Lao New Year)

The first daughter is called Thoungsathavee, dressing in very luxury clothing, she likes to eat Makdeua fruit, she brings the wheel in her right hand and Hoysang (shell) in her left hand and sitting on the back of eagle.

The second daughter is called Kolakha, dress beautifully, she prefers sesame for food, she takes the sword in her right hand a long walking stick in her left hand and sitting on the tiger back.

The third daughter is called Harksa, dressing with mola and lotus, she prefers blood, she brings the three pointed sword in her right hand and her left hand is arrow, her symbol sits on the big pig back.

The fourth is called Mountha, dressing in Keophitoune sapphire and dok champa flowers, she likes milk, her symbol is sitting on the donkey back, and she takes the needle in right hand and left hand with stick.

The fifth is called Kirinee clothing in morakot and dokchampa, beans and sesame are favorite food. She takes the reifies in right hand and left hand with gun, her special symbol is to sit on elephant back.

The sixth is called Kinitha, dress beautiful decorated with white sapphire, prefer having  banana, her symbol is to bring the sword in her right hand bring mandolin in her left hand. She sits on the buffalo back.

The seventh is called Manothone her clothing decorated sapphire, she likes meat, she takes the wheel in her right hand and three points sword in left hand, her special sitting place is peacock.

Author: ອຸທົງ ມະນິວົງ Outhong MANIVONG
Published by: ໂທລະໂຄງ - Tholakhong         Published par:ລາວໂປຕສ - Lao Post

ກັບເລືອກເພງ

ກຸດສົງການ

ເມື່ອຮອດ ກຸດສົງການປີໃຫມ່ ແຕ່ລະປີ ປະຊາຊົນລາວ ເອົານ້ຳອົບ ນ້ຳຫອມ ຫລື ນ້ຳດອກໄມ້ ໄປຫົດສົງພະພຸດທະຮູບ

ມູນມໍຣະດົກຝຼັ່ງປະໄວ້ໃຫ້

Héritage Français laissé au Laos
ກັບເລືອກເພງ
 • 80's Covers Compilation - ຂັນແກ້ວ. ສນັບສນູນ ສີລະປີ່ນ ບ້ານເຮົາ
 • Alexandra ບຸນຊ່ວຍ ແຕ່ງໂດຍ: ທ່ານ ບຸນທະມະລີ ບຸນຊ່ວຍ. ສນັບສນູນ ສີລະປີ່ນ ບ້ານເຮົາ
 • ໄກ່Overdance - ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມຝັນ. ສນັບສນູນ ສີລະປີ່ນ ບ້ານເຮົາ
 • Chanson traditionnelle lao "ແກ້ນິທານບຸນປີໃຫມ່ "ລຳໂດຍ: ອິນແຕ່ງ ແກ້ວບົວລາ ແຕ່ງໂດຍ: ອາຈານ ບຸນທອງ ແກ້ວບົວລາ ຜົນງານລຳ ຈາກຫມໍລຳຄົບວົງຈອນ ຄະນະ ດອກຟ້າເພັດໂພນທອງ.
 • ເລືອກລະດັບກ່ອນຫຼີ້ນ - Choisir Niveau - Choice Level
 • ລະດັບ Niveau Level 0 - ບໍ່ມີຄອມພິວເຕີ ~ the Computer is totally dumb ~ l'absence de l'ordinateur.
 • ລະດັບ Niveau Level 1 - ຄອມພິວເຕີສລາດ ~ Computer is smarter (original version) ~ Intelligent.
 • ລະດັບ Niveau Level 2 - ເຈົ້າຫຼີ້ນກ່ອນຈື່ງສນະຄອມພິວເຕີ ~ You MAY win (only when you start) ~ Vous gagnez quand vous jouer le premier.
 • ລະດັບ Niveau Level 3 - ຄອມພິວເຕີບໍ່ເສັຽຈັກເທື່ອ ~ Computer NEVER lose ~ l'ordinateur ne perd Jamais !
 • ຂະແນນ - Scores
 • ຕິກ ຕັກ ໂຕ - Tic Tac Toe

ຕາມ - Follow Me - Mobile Optimized/ Responsive Websites

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ເພື່ອ ວັດທະນະທໍາ ສີລາປະ ສີລະປີ່ນ ລາວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ ໂລກຮູ້ ວ່າ ປະເທດ ລາວ ຖີກທະລົ່ມ ຈາກ ລະເບີດ ຫຼາຍ ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ ປະຫວັດສາດ ຂອງມະນຸດ

Ce site est pour la culture Lao, l'art de la musique Lao & partager avec le monde que LAOS est le pays le plus bombardé dans l'histoire de l'humanité. JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci.

This site is for Lao Culture, Art of Lao Music & share with the World that LAOS is the most heavily bombed country in history of humanity. NEVER for making money or some other kind of benefits with this.

Orange W:
Orange FLU:

To the top