ມວຍລາວ - Muaylao - Lao Sword Art
  ມວຍກໍາປັ້ນຫຼ້ອນ ຫຼື ມວຍວັດ Lethwei Fight 2016
  ມູມນໍ້າເງີນ ຊູເປີບອນ vs ມູມແດງ ນັກມວຍ ພະມ້າ
  Blue corner Super Ball (Laos) vs Red corner Swam Htet Naing (Myanmar)
  Lao Fight 2017
  ມູມນໍ້າເງີນ "ສີງໂຕ້ທອງ" ລາວ vs ມູມແດງ "ເພດຈະນົນ" ໄທຍ
  Blue corner "Sinhtothong" Lao vs Red corner "phetchanon" thai
  Lao Fight 2017
  ມູມແດງ "ເພັດຂັວນໄຊ - ປາກເຊ" ລາວ vs ມູມນໍ້າເງີນ "ຊາຍຊະນະ" ໄທຍ
  Red corner "Phetkhouanxay" Lao vs Blue corner "Saisana" thai
  Lao Fight 2017
  ມູມນໍ້າເງີນ"ເດດຝັ່ງໂຂງ ສໍສິຣິລັກ" ລາວ vs ມູມແດງ "ຍອດພິທັກ" ໄທຍ
  Blue corner "Dethphankhong Sosirisack" Lao vs Red corner "Nhotphithack" thai
  Lao Fight 2017
  ມູມແດງ"ເພັດຂັວນໄຊ - ປາກເຊ " ລາວ vs "ໄມ້ເອກ" ໄທຍ
  Red corner Phetkhouanxay(Lao-Pakse) vs Blue corner MaiEak(thai)
  Lao Fight 2016
  ມູມແດງ"ເພັດຂັວນໄຊ - ປາກເຊ " ລາວ vs ມູມຟ້າ"ຈົງສະນັ່ນ" ໄທຍ
  Red corner Phetkhouanxay(Lao-Pakse) vs Blue corner Chonsanan(thai)

  Lao Fight 2016 Laopost
  ສປປ ລາວ ສິງໃຫຍ່ Vs ຍອດວິຊາເລັກ ນັກມວຍຈາກ ປະເທດໄທ
  Lao Fight 2013
  1...11
  ມວຍລາຍລາວ ສີລະປະປ້ອງກັນຕົວ ທີ່ສຶບທອດຈາກບັນພະບູລູດ - Art autodéfense Lao Muay Laï - Art of Lao Self Defense Muay Laï
  ຟ້ອນດາບ - Lao Martial Art | Lao Sword Dance
  Brutal Sport of Muay Lao Kick Boxing
  Lethwei VS Muay Thai
  Tun Tun Min (Myanmar) vs Cyrus (USA), 3rd Remarch, Lethwei Fight 20-Dec-2015
  Too Too (Myanmar) vs Matthew (Canada), Lethwei Fight, Aug 2015
  Tun Tun Min (Myanmar) vs Jackson (Brazil), 3rd Remarch, Lethwei Fight 20-Dec-2015
  Tha Pyay Nyo (Myanmar) vs Salmanov (Russia), Lethwei Fight, Win Sein Taw Ya 2016
  Tun Tun Min (Myanmar) Vs Tolipov (Uzbekistan), Lethwei Fight 2016, Win Sein Taw Ya
  Too Too (Myanmar) Vs Shuliak (Russia), Lethwei Fight 2016, Win Sein Taw Ya
  Tha Pyay Nyo (Myanmar) Vs Doulet (Russia), Lethwei Fight 2014, Win Sein Taw Ya
  BOXE WBA WBC WBO
  Floyd Mayweather vs Victor Ortiz Highlight KO
  Floyd Mayweather vs De LaHoya
  Manny Pacquioa vs De LaHoya
  Never underestimating his opponent...
  Music

  ຂັນແກ້ວ ແລະ ສູທະລີດ - ຝັ່ງເຊກອງ
  Khankeo - Southalit

  ຂັນແກ້ວ ແລະ ສູທະລີດ - ແພງອ້າຍ
  Khankeo - Southalit

  ພໍ່ຕູ້ເຜີຍ - ອຈ ຄໍາພູ ທະວີວັນ
  Have Fun
  Laugh & have fun for watching the VTT on the Bridge
  Amazing Swimpool


  ດາບ ໄດ້ຮັບການ ນໍາໃຊ້ ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍ 2 ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້, ປະຊາຊົນ ໄຕ-ກະໃດ້ (ລາວ, ໄທ, ສານ) ແລະ ປະຊາຊົນ ຕີເບ-ພະມ້າ (ຕີເບ-ພະມ້າ, ກາສີນ, ກາເຣັນ). ດາບ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຢ່າງຫນ້ອຍ ໃນສະຕະວັດ XVI. ຄໍາອະທິບາຍ ຂອງ ດາບ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນປື້ມຂອງ Wilbrahim Egerton (1880) ແລະ Francis Garnier ໃນ ການເດີນທາງ ຢູ່ ລາວ ແລະ ຢຸນນານ (ບົດລາຍງານ ຂອງ the 1866-1868 French Mekong Expedition).
  Le "Dab - ດາບ"semble être utilisé essentiellement par 2 grands groupes ethniques en Asie du Sud-Est, les peuples Tai-Kadai(Lao, thai, shan) et les peuples tibéto-birmans(le birman,Kachin, Karen). Le (Dab) pourrait en cours d'utilisation au moins dès la fin du XVI ème siècle. Les (Dabs)sont décrites dans le livre classique par Wilbrahim Egerton(1880) et dans les voyages de Francis Garnier au Laos et Yunnan(un rapport de l'expédition du Français au Mékong 1866-1868).
  The(Dab) seems to be used predominantly by 2 broad ethnic groupings in Southeast Asia, the Tai-kadai peoples(Lao, thai, shan) and the Tibeto-burman peoples(burman, kachin, karen). The (Dabs) may have been in use at least as early as the late 16th century C.E. Descriptions of (Dab) are found in the classic book by Wilbrahim Egerton(1880) an in Francis Garnier's Further Travels in Laos and Yunnan(a report of the 1866-1868 French Mekong Expedition).


  ສິຕແວບນີ້ ເພື່ອ ວັທນະທັມ ລາວ ສົ່ງເສີມ ພາສາ ລາວ ອອນໄລ ເພື່ອ ສີລາປະ ກິລາ ແລະ ສີນລະປີ່ນ ນັກກິລາ ລາວ ເດີ - Toutes les vidéos partagées sont pour la culture et pour faire répandre l'art de la musique Lao, JAMAIS pour faire de l'argent ou un autre type de prestations avec ce-ci - Site for sharing and watching videos. All videos adding are for Culture and spread the art of Lao Music, NEVER for making money or some other kind of benefits with this.
  Orange F: Orange W: